Breaking News
Home / 01-01 – 043 –00

01-01 – 043 –00

ชื่อ สมันตะ มีจำนวน 12 ผูก สร้างปี จ.ศ.1192  ตรงกับ พ.ศ.2373

สร้างที่ เชียงใหม่  ผู้สร้างคือ เจ้าราชวงศ์เชียงใหม่  ต๋นน้อยปัญญสามเณร – จาร

หมวด พระวินัย

 

บันทึกเป็น อักษรธัมม์ล้านนา

 

ผ้าห่อคัมภีร์ : ผ้าขาวม้าพิมพ์ลาย  ห่อด้วยเชือก ๔ เปลาะ ๆ ละ ๔ รอบ

 

คัมภีร์ใบลาน : ฉบับล่องชาด

 

ไม้ปั๋นจั๊ก(ไม้ฉลาก) :ทาสีรักทึบ สลักลายหัว-ท้าย

 

ไม้ประกับ : ทาสีรักทึบ ขนาดคัมภีร์  กว้าง 55 ซม. สูง 16 ซม.

Page generated in 15.977 seconds. Stats plugin by www.blog.ca
ข้ามไปยังทูลบาร์