Breaking News
Home / 01-01 – 047 –00

01-01 – 047 –00

ชื่อ สัพบาลีมหาวัคค  มีจำนวน 16 ผูก  วันเดือนปีสร้าง ไม่ปรากฏ

สร้างที่เมืองเถิน ( ลำปาง ) ผู้สร้างคือ มหาวันเหล่าหลวง – จาร

หมวด พระวินัย

 

บันทึกเป็น อักษรธัมม์ล้านนา

 

ผ้าห่อคัมภีร์ : ผ้าพิมพ์ด้ายลายดอก ห่อด้วยเชือก ๔ เปลาะ ๆ ละ ๔ รอบ

 

คัมภีร์ใบลาน : ฉบับล่องชาด

 

ไม้ปั๋นจั๊ก(ไม้ฉลาก) :ทาสีชาดทึบ สลักลายหัว-ท้าย

 

ไม้ประกับ : ทาสีชาดทึบ ขนาดคัมภีร์  กว้าง 55 ซม. สูง 16 ซม.

 

Page generated in 16.275 seconds. Stats plugin by www.blog.ca
ข้ามไปยังทูลบาร์