Breaking News
Home / 01-02 – 006 – 00

01-02 – 006 – 00

ชื่อ นิไสยปาฎิยวัคคฑีฆนิกาย  มีจำนวน 11 ผูก สร้างปี จ.ศ.  1198  ตรงกับ พ.ศ  2379

สร้างที่ เมืองหลวงพระบาง  ผู้สร้างคือ  ครูบากัญจนอรัญวาสี,เจ้าเมืองแพร่,เจ้าราชวงศ์หลวงพระบาง

หมวด พระสุตตันตปิฏก

 

บันทึกเป็น อักษรธัมม์ล้านนา

 

ผ้าห่อคัมภีร์ : ผ้าพิมพ์ด้ายลายดอก ห่อด้วยเชือก ๔ เปลาะ ๆ ละ ๔ รอบ

 

คัมภีร์ใบลาน : ฉบับล่องรัก

 

ไม้ปั๋นจั๊ก(ไม้ฉลาก) : –

 

ไม้ประกับ :ไม้ธรรมชาติไม่ตกแต่ง ขนาดคัมภีร์  กว้าง 55 ซม. สูง 16 ซม.

Page generated in 1.831 seconds. Stats plugin by www.blog.ca
ข้ามไปยังทูลบาร์