Breaking News
Home / 01-02 – 014 -00

01-02 – 014 -00

ชื่อ สัทธัมโมปายนะ มีจำนวน 6 ผูก  สร้างปี จ.ศ.  1275  ตรงกับ พ.ศ  2456

สร้างที่ เมืองแพร่(สูงเม่น)  ผู้สร้างคือ พระสีชัย เขียนถวายตุ๊พี่หลวงอินทยศ วัดสูงเม่น

หมวด พระสุตตันตปิฏก

 

บันทึกเป็น อักษรธัมม์ล้านนา

 

ผ้าห่อคัมภีร์ : ผ้าไหมทอยกดอกดิ้นทอง(ผ้าใหม่) ห่อด้วยเชือก ๔ เปลาะ ๆ ละ ๔ รอบ

 

คัมภีร์ใบลาน : ฉบับล่องรัก

 

ไม้ปั๋นจั๊ก(ไม้ฉลาก) : –

 

ไม้ประกับ :ไม้ธรรมชาติ ไม่ตกแต่ง ขนาดคัมภีร์  กว้าง 55 ซม. สูง 16 ซม.

Page generated in 0.819 seconds. Stats plugin by www.blog.ca
ข้ามไปยังทูลบาร์