Breaking News
Home / 01-02 – 017 – 00

01-02 – 017 – 00

ชื่อ รถวินีตะสูตร  มีจำนวน 11 ผูก  สร้างปี จ.ศ.  1198  ตรงกับ พ.ศ  2379

สร้างที่  เมืองแพร่(สูงเม่น)  ผู้สร้างคือ ครูบากัญจนจารเอง

หมวด พระสุตตันตปิฏก

 

บันทึกเป็น อักษรธัมม์ล้านนา

 

ผ้าห่อคัมภีร์ : ผ้าไหมยกดอก ห่อด้วยเชือก ๔ เปลาะ ๆ ละ ๔ รอบ

 

คัมภีร์ใบลาน : ฉบับล่องชาด

 

ไม้ปั๋นจั๊ก(ไม้ฉลาก) :  –

 

ไม้ประกับ : ทาสีชาดทึบ ขนาดคัมภีร์  กว้าง 55 ซม. สูง 16 ซม.

Page generated in 16.035 seconds. Stats plugin by www.blog.ca
ข้ามไปยังทูลบาร์