Breaking News
Home / 01-02 – 026 -00

01-02 – 026 -00

ชื่อ  โวหารนิพพานสูตร มีจำนวน 13 ผูก สร้างปี จ.ศ.  1201  ตรงกับ พ.ศ 2384

สร้างที่  เมืองเถิน(ลำปาง) ผู้สร้างคือ  ท้าวศรีวิชัย – จาร

หมวด พระสุตตันตปิฏก

 

บันทึกเป็น อักษรธัมม์ล้านนา

 

ผ้าห่อคัมภีร์ : ผ้าพิมพ์ด้ายลายดอก ห่อด้วยเชือก ๔ เปลาะ ๆ ละ ๔ รอบ

 

คัมภีร์ใบลาน : ฉบับทองทึบ

 

ไม้ปั๋นจั๊ก(ไม้ฉลาก) :ทาสีชาดทึบ สลักลายหัว-ท้าย

 

ไม้ประกับ : ทาสีรักทึบ ขนาดคัมภีร์  กว้าง 55 ซม. สูง 16 ซม.

Page generated in 0.859 seconds. Stats plugin by www.blog.ca
ข้ามไปยังทูลบาร์