Breaking News
Home / 01-02 – 031 – 00

01-02 – 031 – 00

ชื่อ ฑีฆนิกาย  มีจำนวน  14 ผูก  สร้างปี จ.ศ.  1192  ตรงกับ พ.ศ  2373

สร้างที่ เชียงใหม่   ผู้สร้างคือ เจ้าอามาตย์มงคล  เชียงใหม่

หมวด พระสุตตันตปิฏก

 

บันทึกเป็น อักษรธัมม์ล้านนา

 

ผ้าห่อคัมภีร์ : ผ้าพิมพ์ด้ายลายดอก ห่อด้วยเชือก ๔ เปลาะ ๆ ละ ๔ รอบ

 

คัมภีร์ใบลาน : ฉบับล่องชาด

 

ไม้ปั๋นจั๊ก(ไม้ฉลาก) :ลงชาดปิดทอง สลักลายหัว-ท้าย

 

ไม้ประกับ : ทาสีชาดทึบ ขนาดคัมภีร์  กว้าง 55 ซม. สูง 16 ซม.

Page generated in 0.641 seconds. Stats plugin by www.blog.ca
ข้ามไปยังทูลบาร์