Breaking News
Home / 01-02 – 048 – 00

01-02 – 048 – 00

ชื่อ โวหารมัชฌิมนิกาย มีจำนวน 7 ผูก  สร้างปี จ.ศ.  1196  ตรงกับ พ.ศ  2377

สร้างที่ เมืองน่าน ผู้สร้างไม่ปรากฏ

หมวด พระสุตตันตปิฏก

 

บันทึกเป็น อักษรธัมม์ล้านนา

 

ผ้าห่อคัมภีร์ : ผ้าพิมพ์ด้ายลายดอก(ผ้าใหม่) ห่อด้วยเชือก ๔ เปลาะ ๆ ละ ๔ รอบ

 

คัมภีร์ใบลาน : ฉบับล่องชาด

 

ไม้ปั๋นจั๊ก(ไม้ฉลาก) :ปิดทองล่องชาด สลักลายหัว-ท้าย

 

ไม้ประกับ : ทาสีรักทึบ ขนาดคัมภีร์  กว้าง 55 ซม. สูง 16 ซม.

Page generated in 0.800 seconds. Stats plugin by www.blog.ca
ข้ามไปยังทูลบาร์