Breaking News
Home / 01-02 – 049 – 00

01-02 – 049 – 00

ชื่อ  เมตตวัตถุ  มีจำนวน 17 ผูก  สร้างปี จ.ศ. 1204  ตรงกับ พ.ศ  2385

สร้างที่ เมืองแพร่   ผู้สร้างคือ  อินสอนสามเณร

หมวด พระสุตตันตปิฏก

 

บันทึกเป็น อักษรธัมม์ล้านนา

 

ผ้าห่อคัมภีร์ : ผ้าพิมพ์ด้ายลายดอก ห่อด้วยเชือก ๔ เปลาะ ๆ ละ ๔ รอบ

 

คัมภีร์ใบลาน : ฉบับล่องชาด

 

ไม้ปั๋นจั๊ก(ไม้ฉลาก) : –

 

ไม้ประกับ : ทาสีชาดทึบแต้มลาย ขนาดคัมภีร์  กว้าง 55 ซม. สูง 16 ซม.

Page generated in 0.831 seconds. Stats plugin by www.blog.ca
ข้ามไปยังทูลบาร์