Breaking News
Home / 01-02 – 051 – 01-02

01-02 – 051 – 01-02

ชื่อ จุลวิภังค  มีจำนวน 11 ผูก  สร้างปี จ.ศ.  1192  ตรงกับ พ.ศ  2373

ชื่อ  สักกปัญหา มีจำนวน 1 ผูก สร้างปี จ.ศ.  1192  ตรงกับ พ.ศ  2373

สร้างที่ เชียงใหม่  ผู้สร้าง พระยาวังใน เชียงใหม่ – สร้างก้ำจูครูบากัญจน

หมวด พระสุตตันตปิฏก

 

บันทึกเป็น อักษรธัมม์ล้านนา

 

ผ้าห่อคัมภีร์ : ผ้าพิมพ์ด้ายลายดอก ห่อด้วยเชือก ๔ เปลาะ ๆ ละ ๔ รอบ

 

คัมภีร์ใบลาน : ฉบับล่องรัก

 

ไม้ปั๋นจั๊ก(ไม้ฉลาก) :ลงรักปิดทอง สลักลายหัว-ท้าย

 

ไม้ประกับ : ทาสีรักทึบ ขนาดคัมภีร์  กว้าง 55 ซม. สูง 16 ซม.

Page generated in 0.860 seconds. Stats plugin by www.blog.ca
ข้ามไปยังทูลบาร์