Breaking News
Home / 01-02 – 057 – 01- 02

01-02 – 057 – 01- 02

ชื่อ  โวหารสุทธาโภชนา มีจำนวน 2 ผูก สร้างปี จ.ศ.  1199  ตรงกับ พ.ศ  2380

ชื่อ  โวหารกุณาละ มีจำนวน 5 ผูก สร้างปี จ.ศ.  1199  ตรงกับ พ.ศ  2380

สร้างที่เมืองแพร่   ผู้สร้างคือ  อุทธยะภิกขุ เมืองน่าน เขียน – อยู่วัดศรีชุมเมืองแพร่

หมวด พระสุตตันตปิฏก

 

บันทึกเป็น อักษรธัมม์ล้านนา

 

ผ้าห่อคัมภีร์ : ผ้าขาวม่าพิมพ์ลายตาราง(ผ้าใหม่) ห่อด้วยเชือก ๔ เปลาะ ๆ ละ ๔ รอบ

 

คัมภีร์ใบลาน : ฉบับล่องรัก

 

ไม้ปั๋นจั๊ก(ไม้ฉลาก) :ลงรักปิดทอง สลักลายหัว-ท้าย

 

ไม้ประกับ : ทาสีรักทึบ ขนาดคัมภีร์  กว้าง 55 ซม. สูง 16 ซม.

 

 

Page generated in 2.633 seconds. Stats plugin by www.blog.ca
ข้ามไปยังทูลบาร์