Breaking News
Home / 01-02 – 063 – 00

01-02 – 063 – 00

ชื่อ มัชฌิมะนิกาย มีจำนวน 16 ผูก สร้างปี จ.ศ. 1204  ตรงกับ พ.ศ  2385

สร้างที่เมืองแพร่   ผู้สร้างคือ หนานกัญจน  – จาร

หมวด พระสุตตันตปิฏก

 

บันทึกเป็น อักษรธัมม์ล้านนา

 

ผ้าห่อคัมภีร์ : ผ้าฝ้ายทอมือ(ผ้าใหม่) ห่อด้วยเชือก ๔ เปลาะ ๆ ละ ๔ รอบ

 

คัมภีร์ใบลาน : ฉบับล่องรัก

 

ไม้ปั๋นจั๊ก(ไม้ฉลาก) :ลงรักปิดทอง สลักลายหัว-ท้าย

 

ไม้ประกับ : ทาสีรักทึบ ขนาดคัมภีร์  กว้าง 55 ซม. สูง 16 ซม.

Page generated in 0.674 seconds. Stats plugin by www.blog.ca
ข้ามไปยังทูลบาร์