Breaking News
Home / 01-02 – 067 – 00

01-02 – 067 – 00

ชื่อ อังคุตตรนิกาย มีจำนวน 7 ผูก สร้างปี จ.ศ. 1204  ตรงกับ พ.ศ  2385

สร้างที่ บ้านท่าม้า เมืองแพร่   ผู้สร้างคือ นายบ้านหมื่นทิพ,  นายขนานขัติยะ, ปู่แสนเตชะ

หมวด พระสุตตันตปิฏก

 

บันทึกเป็น อักษรธัมม์ล้านนา

 

ผ้าห่อคัมภีร์ : ผ้าพิมพ์ด้ายลายดอก ห่อด้วยเชือก ๔ เปลาะ ๆ ละ ๔ รอบ

 

คัมภีร์ใบลาน : ฉบับทองทึบ

 

ไม้ปั๋นจั๊ก(ไม้ฉลาก) :ปิดทองล่องชาด สลักลายหัว-ท้าย

 

ไม้ประกับ : ทาสีรักทึบ ขนาดคัมภีร์  กว้าง 55 ซม. สูง 16 ซม.

Page generated in 1.550 seconds. Stats plugin by www.blog.ca
ข้ามไปยังทูลบาร์