Breaking News
Home / 01-02 – 072 – 00

01-02 – 072 – 00

ชื่อ โวหารธัมมะปาทะ มีจำนวน 17 ผูก สร้างปี จ.ศ.  1193  ตรงกับ พ.ศ  2374

สร้างที่เมืองแพร่   ผู้สร้างคือ หมื่นขันธ์

หมวด พระสุตตันตปิฏก

 

บันทึกเป็น อักษรธัมม์ล้านนา

 

ผ้าห่อคัมภีร์ : ผ้าพิมพ์ด้ายลายดอก ห่อด้วยเชือก ๔ เปลาะ ๆ ละ ๔ รอบ

 

คัมภีร์ใบลาน : ฉบับทองทึบ

 

ไม้ปั๋นจั๊ก(ไม้ฉลาก) :ทาสีรักทึบ สลักลายหัว-ท้าย

 

ไม้ประกับ : ลงรักปิดทองทึบ ขนาดคัมภีร์  กว้าง 55 ซม. สูง 16 ซม.

Page generated in 0.926 seconds. Stats plugin by www.blog.ca
ข้ามไปยังทูลบาร์