Breaking News
Home / 01-02 – 086 – 00

01-02 – 086 – 00

ชื่อ อังคตตรนิกาย มีจำนวน 8 ผูก สร้างปี จ.ศ. 1184  ตรงกับ พ.ศ  2365

สร้างที่วัดสูงเม่น ผู้สร้างคือ คำภีร – จาร  ศรัทธาพ่อหนานหลวงเป็นเก้า

หมวด พระสุตตันตปิฏก

 

บันทึกเป็น อักษรธัมม์ล้านนา

 

ผ้าห่อคัมภีร์ : ผ้าพิมพ์ด้ายลายดอก(ผ้าใหม่) ห่อด้วยเชือก ๔ เปลาะ ๆ ละ ๔ รอบ

 

คัมภีร์ใบลาน : ฉบับล่องชาด

 

ไม้ปั๋นจั๊ก(ไม้ฉลาก) :ทาสีชาดทึบ สลักลายหัว-ท้าย

 

ไม้ประกับ : ทาสีรักทึบ ขนาดคัมภีร์  กว้าง 55 ซม. สูง 16 ซม.

Page generated in 0.785 seconds. Stats plugin by www.blog.ca
ข้ามไปยังทูลบาร์