Breaking News
Home / 01-02 – 087 – 00

01-02 – 087 – 00

ชื่อ โวหารสักคะวะตาน มีจำนวน 7 ผูก  สร้างปี จ.ศ.  1199  ตรงกับ พ.ศ  2380

สร้างที่เมืองแพร่   ผู้สร้างคือ   หมื่นขันธ์ – สร้าง

หมวด พระสุตตันตปิฏก

 

บันทึกเป็น อักษรธัมม์ล้านนา

 

ผ้าห่อคัมภีร์ : ผ้าฝ้ายขาวม้าทอย้อมสี  ห่อด้วยเชือก ๔ เปลาะ ๆ ละ ๔ รอบ

 

คัมภีร์ใบลาน : ฉบับล่องชาด

 

ไม้ปั๋นจั๊ก(ไม้ฉลาก) :ปิดทองล่องชาด สลักลายหัว-ท้าย

 

ไม้ประกับ : ทาสีชาดทึบ ขนาดคัมภีร์  กว้าง 55 ซม. สูง 16 ซม.

Page generated in 1.151 seconds. Stats plugin by www.blog.ca
ข้ามไปยังทูลบาร์