Breaking News
Home / 01-02 – 090 -00

01-02 – 090 -00

ชื่อ  มหานิพพานสูตร  มีจำนวน  12 ผูก สร้างปี จ.ศ.  1053  ตรงกับ พ.ศ  2334

สร้างที่เขียงแสน   ผู้สร้างคือ  ภิกขุอนันยศ  เชียงแสน

หมวด พระสุตตันตปิฏก

 

บันทึกเป็น อักษรธัมม์ล้านนา

 

ผ้าห่อคัมภีร์ : ผ้าฝ้ายทอยกดอก(ผ้าใหม่) ห่อด้วยเชือก ๔ เปลาะ ๆ ละ ๔ รอบ

 

คัมภีร์ใบลาน : ฉบับทองทึบ

 

ไม้ปั๋นจั๊ก(ไม้ฉลาก) :ลงรักปิดทอง สลักลายหัว-ท้าย

 

ไม้ประกับ : ลงรักปิดทองทึบ ขนาดคัมภีร์  กว้าง 55 ซม. สูง 16 ซม.

Page generated in 0.672 seconds. Stats plugin by www.blog.ca
ข้ามไปยังทูลบาร์