Breaking News
Home / 01-02 – 092 -01 – 06

01-02 – 092 -01 – 06

ชื่อ สัมมาปริรภาชินิยะสูตร มีจำนวน 1 ผูก สร้างปี จ.ศ. 1205  ตรงกับ พ.ศ  2386

ชื่อ บูราเพทสูตร มีจำนวน 1 ผูก สร้างปี จ.ศ. 1205  ตรงกับ พ.ศ  2386

ชื่อ จุลพยุหสูตร มีจำนวน 1 ผูก สร้างปี จ.ศ. 1205  ตรงกับ พ.ศ  2386

ชื่อ พลหะวิวาทสูตร มีจำนวน 1 ผูก สร้างปี จ.ศ. 1205  ตรงกับ พ.ศ  2386

ชื่อ มหาพยุหสูตร มีจำนวน 1 ผูก สร้างปี จ.ศ. 1205  ตรงกับ พ.ศ  2386

ชื่อ ตุวัตตกสูตร มีจำนวน 1 ผูก สร้างปี จ.ศ. 1205  ตรงกับ พ.ศ  2386

สร้างที่เมืองแพร่   ผู้สร้างคือ   ท้าวโลกากับนางตุ่น ภริยา – สร้าง

หมวด พระสุตตันตปิฏก

 

บันทึกเป็น อักษรธัมม์ล้านนา

 

ผ้าห่อคัมภีร์ : ผ้าไหมทอมือ  ห่อด้วยเชือก ๔ เปลาะ ๆ ละ ๔ รอบ

 

คัมภีร์ใบลาน : ฉบับทองทึบ

 

ไม้ปั๋นจั๊ก(ไม้ฉลาก) :ลงรักปิดทอง สลักลายหัว-ท้าย

 

ไม้ประกับ : ลงรักปิดทองทึบ ขนาดคัมภีร์  กว้าง 55 ซม. สูง 16 ซม.

Page generated in 16.170 seconds. Stats plugin by www.blog.ca
ข้ามไปยังทูลบาร์