Breaking News
Home / 01-02 – 100 – 00

01-02 – 100 – 00

ชื่อ ทิพมนต์  มีจำนวน 6 ผูก สร้างปี จ.ศ.  1274  ตรงกับ พ.ศ  2355

สร้างที่เมืองแพร่  ผู้สร้างคือ  อภิชัย – ก้ำชูตุ๊พี่หลวงอินต๊ะยศ – วัดสูงเม่น

หมวด พระสุตตันตปิฏก

 

บันทึกเป็น อักษรธัมม์ล้านนา

 

ผ้าห่อคัมภีร์ : ผ้าฝ้ายทอมือ  ห่อด้วยเชือก ๔ เปลาะ ๆ ละ ๔ รอบ

 

คัมภีร์ใบลาน : ฉบับล่องรัก

 

ไม้ปั๋นจั๊ก(ไม้ฉลาก) : –

 

ไม้ประกับ : ทาสีรักทึบ ขนาดคัมภีร์  กว้าง 55 ซม. สูง 16 ซม.

Page generated in 15.838 seconds. Stats plugin by www.blog.ca
ข้ามไปยังทูลบาร์