Breaking News
Home / 01-02 – 101 – 00

01-02 – 101 – 00

ชื่อ ฏีกาพุทธา มีจำนวน 6 ผูก สร้างปี  สร้างปี จ.ศ.  1205   ตรงกับ พ.ศ  2386

สร้างที่เมืองแพร่ ผู้สร้างคือ  อุปราชหลวงแม่เจ้าสุวรรณ – สร้าง

หมวด พระสุตตันตปิฏก

 

บันทึกเป็น อักษรธัมม์ล้านนา

 

ผ้าห่อคัมภีร์ : ผ้าพิมพ์ด้ายลายตาข่าย ห่อด้วยเชือก ๔ เปลาะ ๆ ละ ๔ รอบ

 

คัมภีร์ใบลาน : ฉบับล่องรัก

 

ไม้ปั๋นจั๊ก(ไม้ฉลาก) :ลงรักปิดทอง สลักลายหัว-ท้าย

 

ไม้ประกับ : ทาสีรักทึบ ขนาดคัมภีร์  กว้าง 55 ซม. สูง 16 ซม.

Page generated in 0.702 seconds. Stats plugin by www.blog.ca
ข้ามไปยังทูลบาร์