Breaking News
Home / 01-02 – 103 – 00

01-02 – 103 – 00

ชื่อ ปุปฎีกาปัฏฐาน มีจำนวน  14 ผูก  สร้างปี  สร้างปี จ.ศ.  1204   ตรงกับ พ.ศ  2385

สร้างที่สูงเม่น เมืองแพร่  ผู้สร้างคือ  แสนเสมอใจ

หมวด พระสุตตันตปิฏก

 

บันทึกเป็น อักษรธัมม์ล้านนา

 

ผ้าห่อคัมภีร์ : ผ้าไหมคาดด้วยผ้าทอยกดอก(ผ้าใหม่) ห่อด้วยเชือก ๔ เปลาะ ๆ ละ ๔ รอบ

 

คัมภีร์ใบลาน : ฉบับทองทึบ

 

ไม้ปั๋นจั๊ก(ไม้ฉลาก) :ลงชาดปิดทอง สลักลายหัว-ท้าย

 

ไม้ประกับ : ลงรักปิดทองทึบ ขนาดคัมภีร์  กว้าง 55 ซม. สูง 16 ซม.

Page generated in 16.868 seconds. Stats plugin by www.blog.ca
ข้ามไปยังทูลบาร์