Breaking News
Home / 01-02 – 122 – 00

01-02 – 122 – 00

ชื่อ ฎีกาธัมมจักร  มีจำนวน 12 ผูก  สร้างปี จ.ศ.  1194  ตรงกับ พ.ศ  2375

สร้างที่เมืองแพร่  ผู้สร้างคือ แสนทาบุญเรือง –จาร  องค์พระเป็นเจ้าเมืองแพร่พร้อมชายา

หมวด พระสุตตันตปิฏก

 

บันทึกเป็น อักษรธัมม์ล้านนา

 

ผ้าห่อคัมภีร์ : ผ้าพิมพ์ด้ายลายดอก ห่อด้วยเชือก ๔ เปลาะ ๆ ละ ๔ รอบ

 

คัมภีร์ใบลาน : ฉบับทองทึบ

 

ไม้ปั๋นจั๊ก(ไม้ฉลาก) :ปิดทองล่องชาด สลักลายหัว-ท้าย

 

ไม้ประกับ : ลงรักปิดทองศิลปะลายรดน้ำ  ขนาดคัมภีร์  กว้าง 55 ซม. สูง 16 ซม.

Page generated in 1.072 seconds. Stats plugin by www.blog.ca
ข้ามไปยังทูลบาร์