Breaking News
Home / 01-02 – 132 – 00

01-02 – 132 – 00

ชื่อ สูตตสังคหะ มีจำนวน  10  ผูก สร้างปี จ.ศ.  1204   ตรงกับ พ.ศ  2385

สร้างที่สร้างเมืองแพร่ ผู้สร้างคือ นายหนานเทพ   สมร – ถวายพระมหามา

หมวด พระสุตตันตปิฏก

 

บันทึกเป็น อักษรธัมม์ล้านนา

 

ผ้าห่อคัมภีร์ : ผ้าพิมพ์ด้ายลายดอก ห่อด้วยเชือก ๔ เปลาะ ๆ ละ ๔ รอบ

 

คัมภีร์ใบลาน : ฉบับล่องรัก

 

ไม้ปั๋นจั๊ก(ไม้ฉลาก) : –

 

ไม้ประกับ : ไม้ธรรมชาติ ไม่ตกแต่งสี ขนาดคัมภีร์  กว้าง 55 ซม. สูง 16 ซม.

Page generated in 15.925 seconds. Stats plugin by www.blog.ca
ข้ามไปยังทูลบาร์