Breaking News
Home / 01-02 – 141 – 01- 02

01-02 – 141 – 01- 02

ชื่อ  ปารายนะวัคค์  มีจำนวน  1  ผูก  สร้างปี จ.ศ.1201 ตรงกับ พ.ศ.2382

ชื่อ  อัตถกวัคค์  มีจำนวน  5  ผูก  สร้างปี จ.ศ.1201 ตรงกับ พ.ศ.2382

สร้างที่เมืองระแหง  ผู้สร้างคือ ปู่หลาและภริยา – สร้าง

หมวด พระสุตตันตปิฏก

 

บันทึกเป็น อักษรธัมม์ล้านนา

 

ผ้าห่อคัมภีร์ : ผ้าไหมคาดด้วยผ้าฝ้ายทอยกดอก ห่อด้วยเชือก ๔ เปลาะ ๆ ละ ๔ รอบ

 

คัมภีร์ใบลาน : ฉบับล่องชาด

 

ไม้ปั๋นจั๊ก(ไม้ฉลาก) :ปิดทองล่องชาด สลักลายหัว-ท้าย

 

ไม้ประกับ : ทาสีชาดทึบ ขนาดคัมภีร์  กว้าง 55 ซม. สูง 16 ซม.

Page generated in 16.293 seconds. Stats plugin by www.blog.ca
ข้ามไปยังทูลบาร์