Breaking News
Home / 01-02 – 149 – 00

01-02 – 149 – 00

ชื่อ ทักขิณวิภังคสูตร มีจำนวน 8 ผูก สร้างปี จ.ศ.1128  ตรงกับ พ.ศ.2309

สร้างที่เมืองแพร่ (สูงเม่น)  ผู้สร้างคือ  อินทวิชัย   –  จาร

หมวด พระสุตตันตปิฏก

 

บันทึกเป็น อักษรธัมม์ล้านนา

 

ผ้าห่อคัมภีร์ : ผ้าพิมพ์ด้ายลายดอก ห่อด้วยเชือก ๔ เปลาะ ๆ ละ ๔ รอบ

 

คัมภีร์ใบลาน : ฉบับล่องชาด+ล่องรัก

 

ไม้ปั๋นจั๊ก(ไม้ฉลาก) : –

 

ไม้ประกับ : ทาสีชาดทึบ,ไม้ธรรมชาติ ไม่ตกแต่งสี ขนาดคัมภีร์  กว้าง 55 ซม. สูง 16 ซม.

Page generated in 0.790 seconds. Stats plugin by www.blog.ca
ข้ามไปยังทูลบาร์