Breaking News
Home / 01-02 – 156 – 00

01-02 – 156 – 00

ชื่อ โวหารมหาวังสะ มีจำนวน 21 ผูก สร้างปี จ.ศ.1201 ตรงกับ พ.ศ.2382

สร้างที่เมืองเถิน  ผู้สร้างคือ  พุทธิมา – สร้าง

หมวด พระสุตตันตปิฏก

 

บันทึกเป็น อักษรธัมม์ล้านนา

 

ผ้าห่อคัมภีร์ : ผ้าฝ้ายทอมือ ห่อด้วยเชือก ๔ เปลาะ ๆ ละ ๔ รอบ

 

คัมภีร์ใบลาน : ฉบับลทองทึบ

 

ไม้ปั๋นจั๊ก(ไม้ฉลาก) :ทาสีรักทึบ สลักลายหัว-ท้าย

 

ไม้ประกับ : ทาสีรักทึบ ขนาดคัมภีร์  กว้าง 55 ซม. สูง 16 ซม.

Page generated in 15.866 seconds. Stats plugin by www.blog.ca
ข้ามไปยังทูลบาร์