Breaking News
Home / 01-02 – 178 – 00

01-02 – 178 – 00

ชื่อ มงคลทีปนี มีจำนวน 9 ผูก วันเดือนปีสร้าง ไม่ปรากฏ

สถานที่สร้างไม่ปรากฏ ผู้สร้างคือ  ครูบากัญจน,ศิษย์

หมวด พระสุตตันตปิฏก

 

บันทึกเป็น อักษรธัมม์ล้านนา

 

ผ้าห่อคัมภีร์ : ผ้าพิมพ์ด้ายลายดอก ห่อด้วยเชือก ๔ เปลาะ ๆ ละ ๔ รอบ

 

คัมภีร์ใบลาน : ฉบับล่องชาด

 

ไม้ปั๋นจั๊ก(ไม้ฉลาก) :ปิดทองล่องชาด สลักลายหัว-ท้าย

 

ไม้ประกับ : ไม้ธรรมชาติไม่ตกแต่งสี ขนาดคัมภีร์  กว้าง 55 ซม. สูง 16 ซม.

Page generated in 1.539 seconds. Stats plugin by www.blog.ca
ข้ามไปยังทูลบาร์