Breaking News
Home / 01-02 – 193 – 00

01-02 – 193 – 00

ชื่อ ปฐมสมโพธิ มีจำนวน 8 ผูก  สร้างปี จ.ศ. 1162 ตรงกับ พ.ศ. 2343

สร้างที่เมืองแพร่ ภิกษุไชยสิทธิ์ วัดสูงเม่น

หมวด พระสุตตันตปิฏก

 

บันทึกเป็น อักษรธัมม์ล้านนา

 

ผ้าห่อคัมภีร์ : ผ้าแพรปักลายดอก(ผ้าใหม่) ห่อด้วยเชือก ๔ เปลาะ ๆ ละ ๔ รอบ

 

คัมภีร์ใบลาน : ฉบับล่องชาด

 

ไม้ปั๋นจั๊ก(ไม้ฉลาก) :ทาสีชาดทึบ สลักลายหัว-ท้าย

 

ไม้ประกับ : มะรรมชาติ ไม่ตกแต่งสี ขนาดคัมภีร์  กว้าง 55 ซม. สูง 16 ซม.

Page generated in 0.861 seconds. Stats plugin by www.blog.ca
ข้ามไปยังทูลบาร์