Breaking News
Home / 01-02 – 198 – 00

01-02 – 198 – 00

ชื่อ ฎีกาธรรมจักร  มีจำนวน 6 ผูก  สร้างปี จ.ศ.1194  ตรงกับ พ.ศ.2375

สร้างที่เมืองแพร่   ผู้สร้างคือ  มณีวัณณภิกขุ  สร้าง เมื่ออยู่วัดสวนมิ่ง,ศรีทองมหาอุปราชหลวงเมืองแพร่

หมวด พระสุตตันตปิฏก

 

บันทึกเป็น อักษรธัมม์ล้านนา

 

ผ้าห่อคัมภีร์ : ผ้าแพรดิ้นทอง(ผ้าใหม่) ห่อด้วยเชือก ๔ เปลาะ ๆ ละ ๔ รอบ

 

คัมภีร์ใบลาน : ฉบับลทองทึบ

 

ไม้ปั๋นจั๊ก(ไม้ฉลาก) : –

 

ไม้ประกับ : ลงรักปิดทองทึบ ขนาดคัมภีร์  กว้าง 55 ซม. สูง 16 ซม.

Page generated in 2.643 seconds. Stats plugin by www.blog.ca
ข้ามไปยังทูลบาร์