Breaking News
Home / 01-02 – 204 – 00

01-02 – 204 – 00

ชื่อ ธัมมปาทะ มีจำนวน 10 ผูก สร้างปี จ.ศ.1204 ตรงกับ พ.ศ.2485

สร้างที่เมืองแพร่   ผู้สร้างคือ   มณีวัณณ ภิกขุ – เขียนที่ วัดมิ่งเมือง นายอินทะพร้อมอัคคชายา

หมวด พระสุตตันตปิฏก

 

บันทึกเป็น อักษรธัมม์ล้านนา

 

ผ้าห่อคัมภีร์ : ผ้าพิมพ์ด้ายลายดอก ห่อด้วยเชือก ๔ เปลาะ ๆ ละ ๔ รอบ

 

คัมภีร์ใบลาน : ฉบับล่องชาด

 

ไม้ปั๋นจั๊ก(ไม้ฉลาก) :ลงชาดปิดทอง สลักลายหัว-ท้าย

 

ไม้ประกับ : ทาสีชาดทึบ ขนาดคัมภีร์  กว้าง 55 ซม. สูง 16 ซม.

Page generated in 7.097 seconds. Stats plugin by www.blog.ca
ข้ามไปยังทูลบาร์