Breaking News
Home / 01-03- 005 – 01 – 02

01-03- 005 – 01 – 02

ชื่อ สัพพอภิธรรมาสังคหะ มีจำนวน 8 ผูก สร้างปี จ.ศ.  1198  ตรงกับ พ.ศ  2379

ชื่อ บาลีอภิธรรมาสังคหะ มีจำนวน 2 ผูก สร้างปี จ.ศ.  1198  ตรงกับ พ.ศ  2379

สร้างที่ เมืองหลวงพระบาง  ผู้สร้างคือ  ครูบากัญจนอรัญวาสี,ศิษย์,เจ้าเมืองแพร่,เจ้าราชวงศ์หลวงพระบาง

หมวด อภิธรรม

 

บันทึกเป็น อักษรธัมม์ล้านนา

 

ผ้าห่อคัมภีร์ : ผ้าพิมพ์ด้ายลายดอก ห่อด้วยเชือก ๔ เปลาะ ๆ ละ ๔ รอบ

 

คัมภีร์ใบลาน : ฉบับล่องรัก

 

ไม้ปั๋นจั๊ก(ไม้ฉลาก) :ลงรักปิดทอง สลักลายหัว-ท้าย

 

ไม้ประกับ : ทาสีรักทึบ ขนาดคัมภีร์  กว้าง 55 ซม. สูง 16 ซม.

Page generated in 0.927 seconds. Stats plugin by www.blog.ca
ข้ามไปยังทูลบาร์