Breaking News
Home / 01-03- 010 – 00

01-03- 010 – 00

ชื่อ นิสัยอัตตถกถาบุคคบัญญัติ มีจำนวน 7 ผูก สร้างปี จ.ศ.1209 ตรงกับ พ.ศ.2390

สร้างที่เมืองแพร่  ผู้สร้างคือ กาวีละ เขียนเมื่ออยู่วัดสองแคว

หมวด อภิธรรม

 

บันทึกเป็น อักษรธัมม์ล้านนา

 

ผ้าห่อคัมภีร์ : ผ้าพิมพ์ด้ายลายดอก ห่อด้วยเชือก ๔ เปลาะ ๆ ละ ๔ รอบ

 

คัมภีร์ใบลาน : ฉบับทองทึบ

 

ไม้ปั๋นจั๊ก(ไม้ฉลาก) :ลงชาดปิดทอง สลักลายหัว-ท้าย

 

ไม้ประกับ : ลงรักปิดทองทึบ ขนาดคัมภีร์  กว้าง 55 ซม. สูง 16 ซม.

Page generated in 16.514 seconds. Stats plugin by www.blog.ca
ข้ามไปยังทูลบาร์