Breaking News
Home / 01-03– 014 -00

01-03– 014 -00

ชือ อภิธรรมมา 7 คัมภีร์ มีจำนวน 10 ผูก สร้างปี จ.ศ.1204 ตรงกับ พ.ศ.2385

สร้างที่เมืองแพร่  ผู้สร้างคือ ขนานหน้อยภิวัง – ผู้จาร

หมวด อภิธรรม

 

บันทึกเป็น อักษรธัมม์ล้านนา

 

ผ้าห่อคัมภีร์ : ผ้าพิมพ์ด้ายลายดอก ห่อด้วยเชือก ๔ เปลาะ ๆ ละ ๔ รอบ

 

คัมภีร์ใบลาน : ฉบับล่องชาด

 

ไม้ปั๋นจั๊ก(ไม้ฉลาก) : –

 

ไม้ประกับ : ทาสีรักทึบ ขนาดคัมภีร์  กว้าง 55 ซม. สูง 16 ซม.

Page generated in 1.029 seconds. Stats plugin by www.blog.ca
ข้ามไปยังทูลบาร์