Breaking News
Home / 01-03– 018 -00

01-03– 018 -00

ชื่อ อภิธรรมมา 7 คัมภีร์ มีจำนวน 4 ผูก สร้างปี จ.ศ.1133 ตรงกับ พ.ศ.2314

สถานที่สร้างไม่ปรากฏ   ผู้สร้างคือขนานปัญญา  นางแล่น – สร้าง

หมวด อภิธรรม

 

บันทึกเป็น อักษรธัมม์ล้านนา

 

ผ้าห่อคัมภีร์ : ผ้าพิมพ์ด้ายลายดอก ห่อด้วยเชือก ๔ เปลาะ ๆ ละ ๔ รอบ

 

คัมภีร์ใบลาน : ฉบับล่องชาด

 

ไม้ปั๋นจั๊ก(ไม้ฉลาก) :ปลงชาดปิดทอง สลักลายหัว-ท้าย

 

ไม้ประกับ : ไม้ธรรมชาติ ไม่ตกแต่งสี ขนาดคัมภีร์  กว้าง 55 ซม. สูง 16 ซม.

Page generated in 0.791 seconds. Stats plugin by www.blog.ca
ข้ามไปยังทูลบาร์