Breaking News
Home / 01-03- 019 – 00

01-03- 019 – 00

ชื่อ อภิธรรมมา 7 คัมภีร์ มีจำนวน 7 ผูก สร้างปี จ.ศ.1186 ตรงกับ พ.ศ.2367

สร้างที่เมืองแพร่   อริยวงศ์ภิกขุ  วัดสูงเม่น

หมวด อภิธรรม

 

บันทึกเป็น อักษรธัมม์ล้านนา

 

ผ้าห่อคัมภีร์ : ผ้าพิมพ์ด้ายลายดอก ห่อด้วยเชือก ๔ เปลาะ ๆ ละ ๔ รอบ

 

คัมภีร์ใบลาน : ฉบับล่องรัก

 

ไม้ปั๋นจั๊ก(ไม้ฉลาก) :ไม่ไผ่

 

ไม้ประกับ : ไม้ธรรมชาติ ไม่ตกแต่งสี ขนาดคัมภีร์  กว้าง 55 ซม. สูง 16 ซม.

Page generated in 0.636 seconds. Stats plugin by www.blog.ca
ข้ามไปยังทูลบาร์