Breaking News
Home / 01-03– 020 -00

01-03– 020 -00

ชื่อ สัพพอภิธรรมมัตตสังคหะ มีจำนวน 5 ผูก สร้างปี จ.ศ.1170 ตรงกับ พ.ศ.2351

สร้างที่เชียงใหม่  ผู้สร้างคือ สามเณรศริวิชัย เขียนเมื่อวัดพันธุนบดี

หมวด อภิธรรม

 

บันทึกเป็น อักษรธัมม์ล้านนา

 

ผ้าห่อคัมภีร์ : ผ้าทอลายยกดอก(ผ้าใหม่) ห่อด้วยเชือก ๔ เปลาะ ๆ ละ ๔ รอบ

 

คัมภีร์ใบลาน : ฉบับล่องชาด

 

ไม้ปั๋นจั๊ก(ไม้ฉลาก) :ปิดทองล่องชาด สลักลายหัว-ท้าย

 

ไม้ประกับ : ทาสีรักทึบ ขนาดคัมภีร์  กว้าง 55 ซม. สูง 16 ซม.

Page generated in 0.761 seconds. Stats plugin by www.blog.ca
ข้ามไปยังทูลบาร์