Breaking News
Home / 01-03– 025 -01

01-03– 025 -01

ชื่อ  นิสัยกัณตะนาปัฏฐาน มีจำนวน 8 ผูก สร้างปี จ.ศ.1195 ตรงกับ พ.ศ.2376

ชื่อ อุปเทศกัมมัฏฐาน มีจำนวน 4 ผูก สร้างปี จ.ศ.1195 ตรงกับ พ.ศ.2376

ชื่อ สัพพมหาปัฏฐานปกรณ์ มีจำนวน 4 ผูก สร้างปี จ.ศ.1195 ตรงกับ พ.ศ.2376

สร้างที่เมืองน่าน   ผู้สร้างคือ  ขัตติยะภิกขุ – จาร  เจ้าเมืองน่าน , ครูบากัญจนมหาเถร – สร้าง

หมวด อภิธรรม

 

บันทึกเป็น อักษรธัมม์ล้านนา

 

ผ้าห่อคัมภีร์ : ผ้าพิมพ์ด้ายลายดอก ห่อด้วยเชือก ๔ เปลาะ ๆ ละ ๔ รอบ

 

คัมภีร์ใบลาน : ฉบับล่องชาด

 

ไม้ปั๋นจั๊ก(ไม้ฉลาก) :ลงชาดปิดทอง สลักลายหัว-ท้าย

 

ไม้ประกับ : ทาสีรักทึบ ขนาดคัมภีร์  กว้าง 55 ซม. สูง 16 ซม.

Page generated in 1.445 seconds. Stats plugin by www.blog.ca
ข้ามไปยังทูลบาร์