Breaking News
Home / 01-03- 037 – 00

01-03- 037 – 00

ชื่อสัพพอัตถมหาปัฐาน

ชื่อ อภิธรรม  7  คัมภีร์ มีจำนวน 15 ผูก วันเดือนปีสร้างไม่ปรากฏ

สถานที่สร้างและผู้สร้างไม่ปรากฏ

หมวด อภิธรรม

 

บันทึกเป็น อักษรธัมม์ล้านนา

 

ผ้าห่อคัมภีร์ : ผ้าพิมพ์ด้ายลายดอก ห่อด้วยเชือก ๔ เปลาะ ๆ ละ ๔ รอบ

 

คัมภีร์ใบลาน : ฉบับล่องชาด+ล่องรัก

 

ไม้ปั๋นจั๊ก(ไม้ฉลาก) : –

 

ไม้ประกับ : ม้ธรรมชาติ ไม่ตกแต่งสี ขนาดคัมภีร์  กว้าง 55 ซม. สูง 16 ซม.

 

Page generated in 1.276 seconds. Stats plugin by www.blog.ca
ข้ามไปยังทูลบาร์