Breaking News
Home / 01-03- 038- 00

01-03- 038- 00

ชื่อ อภิธรรม  7  คัมภีร์ มีจำนวน 21 ผูก วันเดือนปีสร้างไม่ปรากฏ

สถานที่สร้างและผู้สร้างไม่ปรากฏ

หมวด อภิธรรม

 บันทึกเป็น อักษรธัมม์ล้านนา

 ผ้าห่อคัมภีร์ : ผ้าพิมพ์ด้ายลายดอก ห่อด้วยเชือก ๔ เปลาะ ๆ ละ ๔ รอบ

 คัมภีร์ใบลาน : ฉบับล่องชาด+ล่องรัก

 ไม้ปั๋นจั๊ก(ไม้ฉลาก) : –

 ไม้ประกับ : ไม้ธรรมชาติ ไม่ตกแต่งสี ขนาดคัมภีร์  กว้าง 55 ซม. สูง 16 ซม.

Page generated in 16.428 seconds. Stats plugin by www.blog.ca
ข้ามไปยังทูลบาร์