Breaking News
Home / 01-01 – 004 – 00

01-01 – 004 – 00

ชื่อ สัพสิกขาปทวินิจไฉยเภทจินตา มีจำนวน 10 ผูก  สร้างปี จ.ศ.  1198  ตรงกับ พ.ศ  2379

สร้างที่ เมืองหลวงพระบาง  ผู้สร้างคือ  ครูบากัญจนอรัญวาสี,เจ้าเมืองแพร่,เจ้าราชวงศ์หลวงพระบาง

หมวด พระวินัย

 

บันทึกเป็น อักษรธัมม์ล้านนา

 

ผ้าห่อคัมภีร์ : ผ้าพิมพ์ด้ายลายดอก ห่อด้วยเชือก ๔ เปลาะ ๆ ละ ๔ รอบ

 

คัมภีร์ใบลาน : ฉบับล่องชาด

 

ไม้ปั๋นจั๊ก(ไม้ฉลาก) :ทาสีรักทึบ สลักลายหัว-ท้าย

 

ไม้ประกับ : ทาสีรักทึบ ขนาดคัมภีร์  กว้าง 55 ซม. สูง 16 ซม.

 

Page generated in 0.639 seconds. Stats plugin by www.blog.ca
ข้ามไปยังทูลบาร์