Breaking News
Home / 01-01 – 013 – 00

01-01 – 013 – 00

ชื่อ นิสัยสมันตะปาสาทิกะ มีจำนวน  16 ผูก  สร้างปี จ.ศ.  1202 ตรงกับ พ.ศ  2383

สร้างที่ เมืองแพร่  ผู้สร้างคื หนานหยะกัมภริยา – สร้าง,  ขนานปัญญา – จาร

หมวด พระวินัย

 

บันทึกเป็น อักษรธัมม์ล้านนา

 

ผ้าห่อคัมภีร์ : ผ้าฝ้ายทอมือยกดอก ห่อด้วยเชือก ๔ เปลาะ ๆ ละ ๔ รอบ

 

คัมภีร์ใบลาน : ฉบับล่องชาด

 

ไม้ปั๋นจั๊ก(ไม้ฉลาก) :ลงสีชาดทึบ สลักลายหัว-ท้าย

 

ไม้ประกับ : ทาสีรักทึบ ขนาดคัมภีร์  กว้าง 55 ซม. สูง 16 ซม.

Page generated in 0.711 seconds. Stats plugin by www.blog.ca
ข้ามไปยังทูลบาร์