Breaking News
Home / 01-01 – 015 – 01– 03

01-01 – 015 – 01– 03

ชื่อ ปาฏิโมกข์ มีจำนวน 1 ผูก  สร้างปี จ.ศ.  1185  ตรงกับ พ.ศ  2366

ชื่อ  วินัยปาจิตตีย์  มีจำนวน 2 ผูก  สร้างปี จ.ศ.  1185  ตรงกับ พ.ศ  2366

ชื่อ จุลวัคค มีจำนวน 1 ผูก  สร้างปี จ.ศ.  1185  ตรงกับ พ.ศ  2366

 

สร้างที่ เมืองแพร่(วัดศรีชุม)  ผู้สร้างคื สามเณรชัยวุฒิ วัดสูงเม่น – จาร

หมวด พระวินัย

 

บันทึกเป็น อักษรธัมม์ล้านนา

 

ผ้าห่อคัมภีร์ : ผ้าพิมพ์ด้ายลายดอก ห่อด้วยเชือก ๔ เปลาะ ๆ ละ ๔ รอบ

 

คัมภีร์ใบลาน : ฉบับล่องชาด

 

ไม้ปั๋นจั๊ก –

 

ไม้ประกับ : ไม้ธรรมชาติไม่ตกแต่ง  ขนาดคัมภีร์  กว้าง 55 ซม. สูง 16 ซม.

Page generated in 22.378 seconds. Stats plugin by www.blog.ca
ข้ามไปยังทูลบาร์