Breaking News
Home / 01-01 – 017 – 00

01-01 – 017 – 00

ชื่อ สัพมหาวัคค  มีจำนวน 24  ผูก  สร้างปี จ.ศ.  1185  ตรงกับ พ.ศ  2366

สร้างที่ เมืองแพร่ ผู้สร้างคือ ปู่หมื่นวัด  ศรัทธาธัมม ตุ๊เจ้ากัญจน วัดสูงเม่น

หมวด พระวินัย

 

บันทึกเป็น อักษรธัมม์ล้านนา

 

ผ้าห่อคัมภีร์ : ผ้าไหมเย็บคาดผ้าทอมือ(ผ้าใหม่)  ๔ เปลาะ ๆ ละ ๔ รอบ

 

คัมภีร์ใบลาน : ฉบับล่องชาด

 

ไม้ปั๋นจั๊ก(ไม้ฉลาก) :ปิดทองล่องชาด สลักลายหัว-ท้าย

 

ไม้ประกับ : ทาสีชาดทึบ ขนาดคัมภีร์  กว้าง 55 ซม. สูง 16 ซม.

Page generated in 16.142 seconds. Stats plugin by www.blog.ca
ข้ามไปยังทูลบาร์