Breaking News
Home / 01-01 – 018 – 00

01-01 – 018 – 00

ชื่อ นามสัพอัตถกถามหาวัคค มีจำนวน 16 ผูก สร้างปี จ.ศ.1202 ตรงกับ พ.ศ.2383

สร้างที่ เมืองระแหง ผู้สร้างคือครูบากัญจนอรัญวาสีเป็นเก๊า, หนานชัยยะวงศา – จาร

หมวด พระวินัย

 

บันทึกเป็น อักษรธัมม์ล้านนา

 

ผ้าห่อคัมภีร์ : ผ้าขาวม้าพิมพ์ลาย ห่อด้วยเชือก ๔ เปลาะ ๆ ละ ๔ รอบ

 

คัมภีร์ใบลาน : ฉบับล่องชาด

 

ไม้ปั๋นจั๊ก(ไม้ฉลาก) :ปิดทองล่องชาด ฉลุลายหัว-ท้าย

 

ไม้ประกับ : ทาชาดทึบ ขนาดคัมภีร์  กว้าง 55 ซม. สูง 16 ซม.

Page generated in 15.958 seconds. Stats plugin by www.blog.ca
ข้ามไปยังทูลบาร์