Breaking News
Home / 01-01 – 028 – 00

01-01 – 028 – 00

ชื่อ มหาวัคค มีจำนวน 9  ผูก สร้างปี จ.ศ.1246  ตรงกับ พ.ศ.2427

สร้างที่ เมืองแพร่ ผู้สร้างคือรัสสภิกขุ วัดน้ำชำหัวเมืองแพร่ – จาร

หมวด พระวินัย

 

บันทึกเป็น อักษรธัมม์ล้านนา

 

ผ้าห่อคัมภีร์ : ผ้าพิมพ์ด้ายลายดอก ห่อด้วยเชือก ๔ เปลาะ ๆ ละ ๔ รอบ

 

คัมภีร์ใบลาน : ฉบับล่องรัก

 

ไม้ปั๋นจั๊ก(ไม้ฉลาก) : –

 

ไม้ประกับ : ทาสีรักทึบ ขนาดคัมภีร์  กว้าง 55 ซม. สูง 16 ซม.

Page generated in 0.729 seconds. Stats plugin by www.blog.ca
ข้ามไปยังทูลบาร์