Breaking News
Home / 01-01 – 029 – 00

01-01 – 029 – 00

ชื่อวินิจฉัยจุลวัคคะ มีจำนวน 12  ผูก สร้างปี จ.ศ.1207  ตรงกับ พ.ศ.2388

สร้างที่  เมืองแพร่ ผู้สร้างคือ แสนเสมอใจ พรอมอัคคชาญา

หมวด พระวินัย

 

บันทึกเป็น อักษรธัมม์ล้านนา

 

ผ้าห่อคัมภีร์ : ผ้าพิมพ์ด้ายลายดอก ห่อด้วยเชือก ๔ เปลาะ ๆ ละ ๔ รอบ

 

คัมภีร์ใบลาน : ฉบับทองทึบ

 

ไม้ปั๋นจั๊ก(ไม้ฉลาก) :ลงรักปิดทอง สลักลายหัว-ท้าย

 

ไม้ประกับ : ลงรักปิดทองทึบ ขนาดคัมภีร์  กว้าง 55 ซม. สูง 16 ซม.

Page generated in 0.934 seconds. Stats plugin by www.blog.ca
ข้ามไปยังทูลบาร์