Breaking News
Home / 01-01 – 036 – 00

01-01 – 036 – 00

ชื่อ สัพสมันตะปาสาธิกา  จำนวน  12 ผูก  สร้างปี จ.ศ.1183  ตรงกับ พ.ศ.2364

สร้างที่ เชียงใหม่  ผู้สร้างคือ ครูบากัญจน – สร้าง นำมาไว้เมืองแพร่

หมวด พระวินัย

 

บันทึกเป็น อักษรธัมม์ล้านนา

 

ผ้าห่อคัมภีร์ : ผ้าไหมทอยกดอก ๔ เปลาะ ๆ ละ ๔ รอบ

 

คัมภีร์ใบลาน : ฉบับล่องรัก

 

ไม้ปั๋นจั๊ก(ไม้ฉลาก) :ลงรักปิดทอง สลักลายหัว-ท้าย

 

ไม้ประกับ : ทาสีรักทึบ ขนาดคัมภีร์  กว้าง 55 ซม. สูง 16 ซม.

Page generated in 0.852 seconds. Stats plugin by www.blog.ca
ข้ามไปยังทูลบาร์