Breaking News
Home / 01-01 – 037– 00

01-01 – 037– 00

ชื่อ สัพปาฏิโมกข์ จำนวน  7 ผูก  สร้างปี จ.ศ.1195  ตรงกับ พ.ศ.2376

สร้างที่เมืองแพร่(วัดศรีชุม)   ผู้สร้างคือ นายสุวัน – จาร

หมวด พระวินัย

 

บันทึกเป็น อักษรธัมม์ล้านนา

 

ผ้าห่อคัมภีร์ : ผ้าพิมพ์ด้ายลายดอก ห่อด้วยเชือก ๔ เปลาะ ๆ ละ ๔ รอบ

 

คัมภีร์ใบลาน : ฉบับล่องชาด

 

ไม้ปั๋นจั๊ก(ไม้ฉลาก) :ปิดทองล่องชาด สลักลายหัว-ท้าย

 

ไม้ประกับ : ทาสีชาดทึบ ขนาดคัมภีร์  กว้าง 55 ซม. สูง 16 ซม.

Page generated in 1.001 seconds. Stats plugin by www.blog.ca
ข้ามไปยังทูลบาร์