Breaking News
Home / 01-01 – 041 –00

01-01 – 041 –00

ชื่อ สัพสมันตปาสาทิกา มัดสาม  มีจำนวน 17 ผูก สร้างปี จ.ศ.1192  ตรงกับ พ.ศ.2373

สร้างที่ เชียงใหม่ ผู้สร้างคือ ครูบากัญจนและศิษย์ร่วมกันสร้าง

หมวด พระวินัย

 

บันทึกเป็น อักษรธัมม์ล้านนา

 

ผ้าห่อคัมภีร์ : ผ้าไหมทอมือดิ้นเงินยกดอก  ห่อด้วยเชือก ๔ เปลาะ ๆ ละ ๔ รอบ

 

คัมภีร์ใบลาน : ฉบับทองทึบ

 

ไม้ปั๋นจั๊ก(ไม้ฉลาก) :ลงรักปิดทอง สลักลายหัว-ท้าย

 

ไม้ประกับ : ทาสีรักทึบ ขนาดคัมภีร์  กว้าง 55 ซม. สูง 16 ซม.

Page generated in 2.868 seconds. Stats plugin by www.blog.ca
ข้ามไปยังทูลบาร์