Breaking News
Home / 01-01 – 042 –00

01-01 – 042 –00

ชื่อ สัพสมันตาสังฆาธิเสส มีจำนวน  10  ผูก   สร้างปี จ.ศ.1202  ตรงกับ พ.ศ.2383

สร้างที่ เมืองระแหง  ผู้สร้างคือครูบากัญจนเป็นเก๊า   หนานจัยยะวงศา  – จาร

หมวด พระวินัย

 

บันทึกเป็น อักษรธัมม์ล้านนา

 

ผ้าห่อคัมภีร์ : ผ้าพิมพ์ด้ายลายดอก ห่อด้วยเชือก ๔ เปลาะ ๆ ละ ๔ รอบ

 

คัมภีร์ใบลาน : ฉบับล่องชาด

 

ไม้ปั๋นจั๊ก(ไม้ฉลาก) :ทาสีชาดทึบ สลักลายหัว-ท้าย

 

ไม้ประกับ : ลงรักปิดทองทึบ ขนาดคัมภีร์  กว้าง 55 ซม. สูง 16 ซม.

Page generated in 0.861 seconds. Stats plugin by www.blog.ca
ข้ามไปยังทูลบาร์